Privacy en Cookie Policy

Privacyverklaring

Snarenshop.nl hanteert een strikt privacy beleid. Er mag bij de bezoekers van snarenshop.nl geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In dit privacy statement van snarenshop.nl staat uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers/klanten en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Jouw privacy is gewaarborgd!

Snarenshop.nl, gevestigd aan de Argon 15 H in Oud Gastel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens

Argon 15 H

4751 XC Oud Gastel

Telefoonnummer: 0165-395195

Persoonsgegevens die wij verwerken

Snarenshop.nl verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam of voorletters en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-Mailadres

- Gegevens/inhoud van je bestelling 

 

Waarom verzamelt Snarenshop.nl bepaalde informatie?


Snarenshop.nl wil haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Hierdoor kunnen wij onze diensten en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op jouw wensen.

Hierbij kun je denken aan:

Het aanbieden van een nog uitgebreider assortiment van Snarenshop.nl met nog meer informatie; het verschaffen van informatie, aangepast aan de voorkeuren van de gebruikers.

Welke persoonlijke informatie registreert Snarenshop.nl en waarvoor wordt deze gebruikt?

Voor de verkoop van producten heeft Snarenshop.nl de naam en adresgegevens van haar klanten nodig. Snarenshop.nl gebruikt deze informatie voor facturatie van de geselecteerde goederen en, indien nodig, om contact met de klanten op te kunnen nemen. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Snarenshop verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Geen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Snarenshop.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren bij wijzigingen van voorraad of uitverkochte geraakte artikelen

- Om een uitnodiging voor bijeenkomsten of nieuwsbrief te kunnen sturen. Dit uisluitend indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

IP-adres

Een IP-adres is een unieke reeks getallen die een website of computer op het internet representeert. ADSL-gebruikers en kabel-gebruikers hebben een vast IP-adres, gebruikers van een analoog of ISDN-modem krijgen iedere keer dat zij inbellen een bepaald nummer toegewezen uit het IP-adressenbestand dat een provider tot haar beschikking heeft.

Verbruiksgegevens

Elke server (www, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u inlogt, registreert gegevens over het verbruik, zoals de soort verbinding, het telefoonnummer (dit wordt niet gelogged als u een geheim nummer hebt), het IP-adres van de bezoeker, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Snarenshop.nl gebruikt deze gegevens voor het achterhalen en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen van misbruik. Anderzijds leveren deze gegevens informatie waarmee Snarenshop.nl het dienstenpakket verder kan verbeteren.

E-mail

Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Snarenshop.nl de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan Snarenshop.nl strikt geheimhoudt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep beheerders van Snarenshop.nl toegang heeft tot deze servers. Het is hen daarbij niet toegestaan om e-mailberichten te lezen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Snarenshop.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Snarenshop.nl) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Snarenshop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. 

- Personalia > 7 jaar, vanwege belastingwetgeving

- Adres > 7 jaar, vanwege belastingwetgeving

- Overige gegevens > 5 jaar

 

Wat gebeurt er met je gegevens?


De verzamelde informatie is eigendom van de Snarenshop.nl. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan de klanten en bezoekers te verzorgen. Jouw gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Via Snarenshop.nl zult u geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mail van onbekende derden ontvangen. Als u vragen hebt over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in of verbetering van de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar sales@snarenshop.nl

Beveiligde verbinding


Alle websitegegevens worden verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Snarenshop.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookiegebruik, of vergelijkbare technieken op Snarenshop.nl

Snarenshop.nl gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen, je verlanglijst of je winkelwagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren door problemen snel te signaleren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Lees op deze site van Google meer over hun cookie beleid: Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die Google's services gebruiken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Snarenshop.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@snarenshop.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het bezoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar binnen vier weken. 

Snarenshop.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Snarenshop.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te zijn. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via sales@snarenshop.nl.

NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en regelmatig aanbiedingen van ons ontvangen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!